Deratizacija
Dezinsekcija
Dezinfekcija

Dezinfekcija

Pod uslugu dezinfekcije spadaju postupci usmjereni na uništenje najvećeg broja neželjenih mikroorganizama. Prve poduzete higijenske mjere u povijesti čovječanstva, poput pranja ruku, lica i tijela, mogu se smatrati i prvom primijenjenom dezinfekcijom. Već su i Stari Egipćani mumificiranjem leševa provodili svojevrsnu dezinfekciju, dok su Stari Grci koristili vino i ocat kao dezinficijense. No tek s izumom mikroskopa i otkrićem postojanja mikroorganizama primjena dezinfekcije dobiva na svojoj "težini" 


Dezinfekcija i uklanjanje neugodnih mirisa

Profesionalna sredstva za čišćenje koriste enzime i korisne bakterije za sigurno odstranjivanje masnih nakupina u cijevima i pukotinama. Naš profesionalni kadar koristi upravo ovakve pripravke za odstranjivanje prljavštine i neugodnih mirisa u Vašem objektu, pa tako i nametnika koje oni privlače. 

Također koristimo i prirodna sredstva koja ubrzavaj proces raspadanja organskih tvari koje uzrokuju neugodne mirise, a primjenjuju se direktno na izvore mirisa koji se šire prostorijama. Ovakva sredstva bezopasna su, biorazgradiva, ne uzrokuju alergije i pogodna su za vanjsku i unutarnju primjenu.Metode i sredstva 

Važnost obavljanja preventivne dezinfekcije posebno dolazi do izražaja u prehrambeno-uslužnim, zdravstvenim, obrazovnim i sl. djelatnostima, gdje ona, kao dopuna svakodnevnim zdravstveno propisanim dezinfekcijama, predstavlja mjeru sprečavanja pojave i širenja zaraze uslijed mikrobiološkog zagađenja (hrane, pribora, radnih površina, i dr.).

Kako bi spriječio pojavu i širenje zaraznih bolesti čovjek svjesno provodi dezinfekciju i pritom koristi:

  • MEHANIČKE METODE - čisto mehaničke metode (npr. struganje, pranje), sedimentacija, ventilacija, filtriranje
  • FIZIKALNE METODE - temperatura, zračenje, isušenje, osmotski tlak
  • KEMIJSKE METODE - dezinficijensi

Dok su mehaničke, a posebice fizikalne metode, u većini slučajeva teško primijenjive, jer iziskuju posebne uvjete i opremu, primjena dezinficijensa, uz posjedovanje određenih znanja, najčešće je vrlo jednostavna i daje učinkovite rezultate.

Pod pojmom dezinficijens podrazumijeva se svaki kemijski spoj ili sredstvo kojim provodimo dezinfekciju. Dezinficijensi se međusobno razlikuju po kemijskom sastavu i načinu djelovanja, koje može biti:

  • MIKROBIOCIDNO (baktericidno, virocidno,…) - ubija mikroorganizme
  • MIKROBIOSTATSKO ( bakteriostatsko, virustatsko,…) - zaustavlja rast mikroorganizama
  • INHIBITORNO - usporava, ali ne i zaustavlja rast mikroorganizama

Obzirom na kemijsku strukturu dezinficijensi mogu biti: kiseline, lužine, alkoholi, aldehidi, halogeni elementi i njihovi spojevi, soli teških metala, plinovi i dr.

U okviru usluga dezinfekcije koje nudimo, obavljamo i uslugu dezinfekcije klimatizacijskih sustava, koji također predstavljaju idealan medij za razvoj štetnih mikroorganizama.